Een meertalige website is geen probleem!

De kosten voor een meertalige website zijn afhankelijk van de schaal van de website

Een meertalige website (ook wel multilinguale website genoemd) is een website die in meerdere talen beschikbaar is. Denk hierbij aan een Belgische website die zijn informatie in het Vlaams en in het Frans aanbiedt, of een Zuid-Amerikaanse website met artikelen in het Engels en in het Spaans.

Meertalig of ook gericht ook meerdere landen?

Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat een meertalige website zich richt op één land, is het ook mogelijk om met één website meerdere landen aan te spreken. Naast alle voordelen en nadelen die hier onder verder worden toegelicht speelt er in dat geval nog een belangrijke kwestie mee, namelijk de fysieke spreiding van de doelgroep. Door deze spreiding ontstaat er een nieuw probleem: in welk land wordt de website gehost? Eén van de onderdelen die bepaald hoe snel een website wordt ingeladen is namelijk het aantal ‘hops’ tussen de server waarop de bestanden staan en de locatie waar de computer van de gebruiker staat. Hops zijn hierbij sprongen via internetknooppunten waarlangs de pakketjes komen die uiteindelijk de website zullen vormen.
Simpel gezegd geldt dat hoe dichter de server bij de eindgebruik staat, hoe sneller de website in zal laden. Hoewel er tegenwoordig oplossingen bestaan zoals Content Delivery Networks (CDN), kan goed nadenken over de locatie van de server natuurlijk geen kwaad.

Hoe wordt de gewenste taal gekozen?

Er zijn diverse manieren waarop kan worden bepaald welke taal een bepaalde eindgebruiker te zien zal krijgen. Zo is het mogelijk om op basis van de taal die staat ingesteld voor de internetbrowser de website weer te geven. Normaal gesproken kan worden aangenomen dat iemand die zijn browser in een bepaalde taal heeft staan, ook in staat is om in die taal tekst te kunnen lezen. Houdt er wel rekening mee dat er uitzonderingen bestaan zoals het gebruik van een computer in een internetcafé in het buitenland.
meertalige website

Zoekmachine optimalisatie wordt moeilijker

Naast het onderhouden van de website wordt ook het optimaliseren voor zoekmachines (SEO) lastiger. Zo dient er nu rekening gehouden te worden met meerdere lokale versies van Google (bijvoorbeeld google.be en google.fr) en dienen tags als titels en omschrijvingen van een pagina in meerdere talen te kloppen. Ook is het belangrijk om links vanaf zoveel mogelijk websites in de gebruikte talen te krijgen. Dit zal het beeld van Google versterken dat de website van belang is voor sprekers van die specifieke taal.

Kenner in gebruikte talen nodig

Hoewel het in sommige gevallen mogelijk zal zijn om gebruik te maken van Google Translate voor de vertalingen, zal er in de meeste gevallen iemand nodig zijn die één of meer van de extra aangeboden talen beheerst. Hierbij dien je er ook rekening mee te houden dat een website niet statisch is. Je zult waarschijnlijk nieuwe teksten aan de website toe gaan voegen, of oude teksten gaan herschrijven.

Kosten en tijd

De kosten voor een meertalige website zijn erg afhankelijk van de schaal van deze website, het al dan niet zelf beheersen van de aangeboden talen, en de mate waarin de vertaling doorgevoerd dient te worden. Normaal gesproken kan er uitgegaan worden van een aardige meerprijs wanneer een website meertalig gebouwd dient te worden.

Indicatief startprijs van € 250,- | Afhankelijk van volume content

De prijs van een meertalige website begint bij € 250,-. Aansluitend is de prijs afhankelijk van de hoeveelheid content. Ook is bepalend of dat de vertaling digitaal aangeleverd wordt. Last but not least zijn de gewenste talen ook bepalen. De Engelse taal is gezien de speciale tekens die er zijn eenvoudiger te integreren dan bijvoorbeeld de Chineese taal.


Bestel nu

Waarom kiezen voor Vink4Vision?

Ook nadat wij een website met eventueel een webshop hebben opgeleverd, staan wij nog steeds tot je beschikking voor vragen en hulp. We begrijpen dat als een website eenmaal online is gegaan, daarmee het ``avontuur`` pas echt start en dat additionele service vaak gewenst is!

Google Analytics

Je wilt natuurlijk alles weten over het gedrag van je bezoekers. Elke nieuwe site wordt standaard opgeleverd met deze statistieken.

Email Services

E-mail nieuwsbrieven versturen naar je webshop bezoekers. Deze module integreren we graag in je website!

Domein Hosting

Indien gewenst helpen wij bij het vinden van de juiste partij bij wie je de website betaalbaar kunt laten hosten.

Power tools

Vanzelfsprekend zorgen wij voor een veilige en betrouwbare website.

SSL Certificate

Vanzelfsprekend zorgen wij voor een 100% veilige en betrouwbare website met SSL certicaat.

Plug-in installatie

Heb je zelf plug-ins gevonden? We helpen graag bij de installatie zodat je er snel mee aan de slag kunt!

Gratis kennismaking

Wij bieden de service dat wij gratis naar u toekomen. Wij werken door de gehele Randstad en de 1e afspraak is altijd gratis en tevens vrijblijvend.

Support

Service, hulp, assistentie etc na oplevering is voor ons een vanzelfsprekendheid!