• Vink4Vision, "Voor op maat gemaakte websites"

Disclaimer Vink4Vision Webdesign

Vink4Vision doet haar uiterste best om de informatie op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Omdat de informatie op deze website dagelijks verandert en wordt bijgewerkt, kan Vink4Vision niet garanderen dat informatie te allen tijde actueel, correct en zo volledig mogelijk is weergegeven.

Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden toegepast. Aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden op de website is uitgesloten. Ook kan Vink4Vision geen aansprakelijkheid aanvaarden voor kennelijke onjuistheden met betrekking tot de inhoud van e-mail. Op alle e-mail, of nieuwsbrieven die je ontvangt van medewerkers van Vink4Vision is deze disclaimer van toepassing.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Vink4Vision en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Vink4Vision en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. Voor vragen en/of opmerkingen kun je op verschillende manieren met ons in contact komen:

Telefonisch: 06 20 57 80 07