featured-image


Een meertalige website is qua kosten geen probleem!

Een meertalige website (ook wel multilinguale website genoemd) is een website die in meerdere talen beschikbaar is. Denk hierbij aan een Belgische website die zijn informatie in het Vlaams en in het Frans aanbiedt, of een Zuid-Amerikaanse website met artikelen in het Engels en in het Spaans.

Meertalig of ook gericht ook meerdere landen?

Hoewel het natuurlijk mogelijk is dat een meertalige website zich richt op één land, is het ook mogelijk om met één website meerdere landen aan te spreken. Naast alle voordelen en nadelen die hier onder verder worden toegelicht speelt er in dat geval nog een belangrijke kwestie mee, namelijk de fysieke spreiding van de doelgroep. Door deze spreiding ontstaat er een nieuw probleem: in welk land wordt de website gehost? Eén van de onderdelen die bepaald hoe snel een website wordt ingeladen is namelijk het aantal ‘hops’ tussen de server waarop de bestanden staan en de locatie waar de computer van de gebruiker staat. Hops zijn hierbij sprongen via internetknooppunten waarlangs de pakketjes komen die uiteindelijk de website zullen vormen.
Simpel gezegd geldt dat hoe dichter de server bij de eindgebruik staat, hoe sneller de website in zal laden. Hoewel er tegenwoordig oplossingen bestaan zoals Content Delivery Networks (CDN), kan goed nadenken over de locatie van de server natuurlijk geen kwaad